Blog de màrqueting digital

information

Què és el DAFO?

Es tracta d’anàlisi de la situació de partida de lempresa per identificar les nostres debilitats, les amenaces de lentorn, destaquem les nostres fortaleses i detectem

Llegir més »